Projekty unijne

Dzięki dofinansowaniu zrealizowany został projekt RWK - Rejestr Wiarygodności Klientów.

Więcej o RWK


Punkt Informacyjny Departamentu Strategi i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44  16 864 e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin tel. 81 23 800, 81 46 23 812, 81-46-23 831 e-mail: lawp@lebelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl

 

Nazwa projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje”

Nazwa beneficjenta: RESET MIKRO S. C. ANNA BELCARZ, PIOTR BELCARZ

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje. Projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych innowacyjnych usług, dzięki którym firma uzyska znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku krajowym i zagranicznym.

Numer projektu: 01.12-WND-RPLU.01.02.00-06-060/12

Wartość dofinansowania: 509 940,00 zł


Polecane produkty