Łączenie diod LED.

Diody jak każde urządzenie zasilane prądem potrzebuje dla prawidłowego działania odpowiedniej wartości napięcia i natężenia prądu. W celu optymalnego wykorzystania popularnych źródeł zasilania, diody można łączyć ze sobą w odpowiedni sposób, tak aby uzyskać właściwe napięcie na każdej z diod. W układach zasilania często wykorzystywane są również oporniki.

Rodzaje układów zasilania LED

  • Najprostszym połączeniem jest układ dioda- opornik podłączony szeregowo. Układ taki pozwala podłączyć nawet pojedynczą diodę LED do źródła o wyższym napięciu.
  • Kolejnym sposobem łączenia jest układ szeregowy. Układ taki pozwala redukować napięcie przez dodawanie do układu kolejnej diody, aż do uzyskania odpowiedniej wartości na każdej z diod. Układ taki ma największą sprawność ponieważ można zrezygnować z opornika lub zastosować opornik o małej rezystancji. Układ taki ma jeszcze jedną zaletę, ze względu na mały opór wydziela bardzo mało ciepła. Układ ma tylko jedną wadę, w przypadku awarii jednej z diod LED całość przestaje świecić.
  • Mniej awaryjnym sposobem łączenia jest układ równoległy. W przypadku awarii jednej z diod tylko ona przestaje świecić, nie wpływając na pozostała część układu. Układ taki wymaga jednak zastosowania opornika przez co wzrasta pobór mocy oraz emisja ciepła.
  • Połączeniem zalet obydwu powyższych układów jest układ szeregowo-równoległy. W układzie takim diody LED połączone są szeregowo w zespoły, natomiast zespoły połączone są względem siebie równolegle.  Taka konfiguracja pozwala zrezygnować z oporników lub ograniczyć ich rezystancję do niezbędnego minimum. Ponadto układ działa nawet w przypadku uszkodzenia jednej z diod, jedynie zespół w którym znajduje się uszkodzona dioda przestaje świecić.  

I taki właśnie układ jest stosowany w większości taśm LED.  Taśma jest podzielona na moduły po trzy diody + rezystor. I to jest najmniejszy fragment taśmy który może niezależnie świecić. Diody  plus rezystor to połączenie szeregowe. Moduły - łączy się miedzy sobą na końcach- i razem tworzą one dłuższe odcinki. Tu już  - między tymi  modułami jest połączenie równoległe. Awaria jednej diody  - nie powoduje zgaśnięcia całej taśmy.
MB         

Polecane produkty