Regulamin Sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym RESET Mikro. Postanowienia regulaminu dotyczą sprzedaży konsumenckiej, a więc zakupów dokonywanych na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Użyte w regulaminie określenie Klient oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku zakupów dokonywanych przez przedsiębiorców warunki sprzedaży zostaną przedstawione przed zawarciem umowy.

I. Dane sprzedawcy

1.Właścicielem sklepu internetowego RESET Mikro jest RESET mikro s.c. Anna Belcarz Piotr Belcarz, z siedzibą w miejscowości Świdnik przy ul. Niepodległości 24, 21-040 Świdnik.

NIP 712 010 56 27

Regon 430520488

Adres do korespondencji:

RESET mikro s.c. Anna Belcarz Piotr Belcarz

ul. Niepodległości 24 21-040 Świdnik

2.Sklep Internetowy RESET mikro działa pod adresem www.24sklep.pl .

3.Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie RP oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklep stacjonarny w Świdniku.

4.Kontakt z obsługą sklepu jest możliwy pod numerem telefonu 81 4602500 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres info@24sklep.pl

5.Korzystanie z serwisu www.24sklep.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących prywatności sklepu.

II. Oferta

1. Produkty, które prezentujemy na stronie sklepu, stanowią ofertę handlową w myśl kodeksu cywilnego. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Klienci dokonując zakupu, obok ceny towaru ponoszą również koszty wybranego przez nich:

1)sposobu dostawy,

2)sposobu zapłaty.

O tych kosztach Klienci informowani są w czasie składania zamówienia, przed jego zatwierdzeniem.

2. Zespół pracowników sklepu , dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością.

Sklep zastrzega sobie prawo do aktualizaji oferty promocyjnej w dowolnym czasie, oraz dowolnego przedłużania czasu jej trwania. Promocja "Tylko dziś" obowiązuje towary znadujące się aktualnie w zakładce "Promocje".

3. Sklep zastrzega sobie prawo do powodowanego zjawiskami niezależnymi, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronie internetowej. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego towaru nie będzie w magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny, z dłuższy czasem realizacji (jeśli jest możliwe jego sprowadzenie) lub rezygnacją z zamówienia.

III. Zamówienie i zapłata

1. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów:

poprzez formularz zamówieniowy (koszyk) dostępny na stronie internetowej www.24sklep.pl

za pośrednictwem poczty elektronicznej

telefonicznie w godzinach pracy obsługi sklepu

2. Podczas składania zamówienia prosimy o podanie:

kodu towaru umieszczonego przy każdym towarze ,nazwy, koloru, ilości produktów i sposobie dostawy

imię i nazwisko odbiorcy

dokładny adres dostawy

numer telefonu kontaktowego

adres e-mail

3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień oraz listy elektroniczne o wątpliwej treści nie będą rozpatrywane. Zamówienia niepotwierdzone przez Klienta w żaden z możliwych sposobów (kliknięcie w link otrzymany w liście e-mail, wysłanie maila z informacją o potwierdzeniu, telefoniczne potwierdzenie) w ciągu 14 dni, uznaje się za nieważne.

4. Klient składając zamówienie telefonicznie zostanie poinformowany o celu rozmowy, danych sprzedawcy, właściwościach towaru, cenie i kosztach dostawy.

W przypadku zamówień składanych telefonicznie Klient otrzyma potwierdzenie treści proponowanej umowy utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku. Umowa zostaje zawarta gdy Klient potwierdzi jej warunki. Oświadczenie Klienta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy.

5. Do każdej przesyłki obligatoryjnie dołączamy paragon lub fakturę VAT, stanowiącą dokument uprawniający do korzystania z praw gwarancji, reklamacji lub zwrotu towaru.

6. Koszty wysyłki figurują jako osobna pozycja na fakturze, a ich wielkość zależy od formy płatności, wybranego dostawcy oraz wagi towaru.

7. Zapłaty za towar dokonać można za pomocą wpłaty na konto (przed wysłaniem towaru) lub gotówką przy odbiorze (za pobraniem).

Nasze konto bankowe:

Inteligo

50102055581111165000300097

8. Klient powinien w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również uszkodzenie przedmiotu, powinien w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny i przesłać protokół na adres firmy: RESET mikro s.c. Anna Belcarz Piotr Belcarz ul. Niepodległości 24 21-040 Świdnik

Procedurę dosłania towaru wolnego od uszkodzeń rozpoczynamy w momencie otrzymania protokołu.

Jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego, jego odpowiedzialność za powierzony towar ustaje od momentu wydania go przewoźnikowi.

IV. Realizacja zamówień. Wysyłka towaru

1.Przez moment zawarcia umowy sprzedaży rozumieć należy moment udzielenia przez obsługę sklepu informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, w szczególności - przy zamawianiu drogą telefoniczną - chwilę rozmowy, w której pracownik obsługi sklepu przyjął zamówienie.

2.Zamówienia realizujemy na bieżąco. Maksymalny czas to 2-3 dni od daty złożenia zamówienia.

3.W przypadku chwilowego braku towaru lub innych utrudnień w realizacji zamówienia, Klient jest informowany telefonicznie lub drogą e-mailową o przyczynach opóźnienia i przybliżonym terminie ustania przeszkód w jego realizacji.

Czas dostawy przesyłki po jej nadaniu do klienta zależy od wybranego dostawcy (firmy kurierskiej).

V. Przywileje Klientów

A. Odstąpienie od umowy

wzór wniosku o odstąpienie od umowy zawartej na odległość

pouczenie o odstąpieniu od umowy

1. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Prawo do zwrotu jest gwarantowane przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz.U. 2014 nr 0 poz. 827) i polega na złożeniu stosownego oświadczenia woli w wyżej wymienionym terminie, a następnie na wysłaniu towaru w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać pocztą na adres sklepu, lub drogą e-mailową. W przypadku oświadczenia złożonego drogą e-mailową Klient niezwłocznie otrzyma listownie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

3. Prosimy nie wysyłać zwróconego towaru za pobraniem. Zwracany towar Klient wysyła na własny koszt. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru takie jak wysyłka oraz należyte opakowanie.

Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prosimy przed dokonaniem zwrotu, powiadomić sklep o uszkodzeniach towaru lub opakowania, spowodowanych przez Klienta, dzięki temu będziemy mogli szybciej ustalić kwotę zwrotu.

5. Zwrot płatności następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie wstrzymany do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności obejmuje zwrot całości ceny towaru, chyba że wartość towaru została zmniejszona przez Klienta, oraz zwrot kosztu najtańszej możliwej formy wysyłki ze sklepu do Klienta, nawet jeśli Klient wybrał inną niż najtańsza formę wysyłki. Zwrot płatności nie obejmuje kosztów wysyłki zwrotu towaru do sklepu.

Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zapłaty przelewem bankowym Klient otrzyma zwrot na konto bankowe, a w przypadku przesyłki za pobraniem Klient otrzyma zwrot płatności przekazem pocztowym, chyba że wyraził zgodę na inną formę płatności.

Ustawa o prawach konsumenta Dz.U.2017.0.683
Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta

Art. 38 prawa konsumenta
Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)

zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

B. Reklamacja w czasie objętym gwarancją

wzór wniosku gwarancyjnego

1.Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

2. Reklamacja towaru sprowadza się do zgłoszenia obsłudze sklepu informacji o usterce, następnie wysłaniu produktu wraz formularzem reklamacyjnym na adres do zwrotu towaru (podany w górze strony z regulaminem). Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z wypełnionym formularzem, firma Reset mikro s.c. jest zobowiązana do wykonania swoich obowiązków ciągu 14 dni. Wzór formularza reklamacyjnego podajemy powyżej.

3. Klient odsyłający towar objęty gwarancją , zobowiązany jest do wysyłki przesyłką najtańszą ale rejestrowaną, na koszt sklepu. Nie odbieramy przesyłek z opcją „za pobraniem”. Przed wysyłaniem towaru prosimy o kontakt z obsługą sklepu, dzięki temu będziemy mogli wysłać kuriera po odbiór towaru.

4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie.

C. Wada fizyczna lub prawna

wzór wniosku reklamacyjnego

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana, w chwili wydania ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w chwili wydania.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Klient w przypadku stwierdzenia wady ma prawo do obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie rzecz wymieni na wolną od wad albo naprawi jeżeli rzecz nie była jeszcze wymieniana lub naprawiana. Klient może zażądać naprawy rzeczy lub wymiany na nową, chyba że naprawa lub wymiana wiąże się z poniesieniem nadmiernych kosztów przez sprzedawcę. W takim wypadku sprzedawca proponuje sposób realizacji.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Reklamację wynikającą z wady fizycznej lub prawnej, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą sklepu i podaniem przyczyny reklamacji. Kolejnym etapem jest wysłanie na adres do zwrotów (podany w górze strony), towaru w niezmienionym stanie wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Przesyłki o dużej wadze lub gabarytach powinny być wysłane po uzgodnieniu z obsługą sklepu - firmą kurierską. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane. Przed wysyłaniem towaru prosimy o kontakt z obsługą sklepu, dzięki temu będziemy mogli wysłać kuriera po odbiór towaru.

5. Uznana reklamacja wiąże się z wymianą na nowy i wysyłką towaru w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia reklamowanego towaru na nasz adres. Firma Reset mikro s.c. zobowiązuje się pokryć koszty związane ze zwrotem i wysyłką towaru. Zwrot kosztów poniesionych przez Klienta na wysyłkę towaru odbywa się przelewem bankowym, w wysokości nie większej niż cena dostawy danego produktu obowiązująca przy jego zakupie, jeżeli jest podana.

D. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie

Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie.

Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera pod rygorem utraty uprawnień odszkodowawczych z tego tytułu. Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem, a ich reklamacje nie są uznawane.

W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, Klient jest zobowiązany w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u doręczyciela) podpisany przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela dostawcy (firmy kurierskiej), firma Reset mikro s.c. kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki.

E. Postanowienia ogólne

Niezależnie od powodu odesłania towaru, kupujący jest obowiązany do demontażu (produkty wielkogabarytowe) i zapakowania towaru w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Do przesyłki należy dołączyć kopię faktury.

VI. Ochrona danych osobowych

Dokonując rejestracji w sklepie Reset mikro s.c., Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.

Firma Reset mikro s.c. daje gwarancję przestrzegania zasad Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r oraz gwarancję nieudostępniania ich innym osobom fizycznym i prawnym.

Sklep internetowy przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

Nie udostępniamy danych osobowych ani adresów e-mail naszych Klientów podmiotom trzecim, dbamy również o to, by dane te nie stały się obiektem działalności podmiotów rozsyłających niechcianą pocztę elektroniczną.

W czasie wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie gromadzone są informacje dotyczące przeglądarki odwiedzającego, adresu IP komputera, typu systemu operacyjnego, czasie wizyty, liczbie obejrzanych stron oraz strony poprzedzającej wizytę. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi internautów, co przedstawia je w sposób anonimowy. Dane statystyczne o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych obszarów serwisu, czerpiemy również z plików "cookies" (ciasteczek), zapisywanych przez serwer na dyskach twardych odwiedzających. Dane te są zbierane przez zewnętrzne, powszechnie wykorzystywane na rynku systemy internetowe do gromadzenia statystyk odwiedzin stron internetowych.

Rejestracja.

W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Od momentu rejestracji, każdy następny zakup w naszym sklepie wiąże się z podaniem jedynie loginu i hasła.

Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji zamówień, a także do śledzenia statusu zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu zamówienia. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą sklepu.

Nasi konsultanci kontaktują się z Klientami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu tego zamówienia. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w naszym sklepie. Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie korzystając z pomocy formularza na stronie internetowej lub wysyłając maila z informacją o rezygnacji.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Pytania dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres e-mail naszych konsultantów. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego w RP prawa.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014


Polecane produkty