PRZEPISY:

Świecąca w ciemności świeca - żel

Proszek jest nieprzezroczystym barwnikiem który właściwie nie rozpuszcza się w świecy żelu, ale raczej tworzy w nim zawiesinę. Mieszając proszek ze świecą żelem uformuje się biały, nieprzezroczysty materiał.

Jedna z metod którą zastosowaliśmy dla tego materiału polega na zalaniu warstwy zmieszanego proszku z żelem, znajdującej się na dnie czystym żelem. Dobre rezultaty osiągnęliśmy stosując warstwę na dnie która stanowiła około 1/5 do 1/8 wysokości świecy. Wtedy mieszanka proszku z żelem umieszczona na dnie dostarcza światła które świeci przez czysty żel. Czysty żel nie przepuszcza światła. Pęcherzyki powietrza oraz inne obiekty zawieszone w żelu odbijają światło emitowane przez Świecący Proszek i będą widoczne jak zawiesina w powietrzu (staraj się wytworzyć dużo pęcherzyków powietrza przy zalewaniu mieszaniny czystym żelem). Ten sposób zastosowania Świecącego Proszku umożliwia realizację artystycznych wyobrażeń. Można także zrobić całą świecę ze świecącej mieszanki żelu z proszkiem.

Mieszanka

Zalecamy wykonanie podstawowego surowca świecy w postaci żelu zmieszanego z Proszkiem Świecącym. Rozpoczniemy od zrobienia 5% surowca. W tym celu należy zmieszać 5 części Świecącego Proszku i 95 części roztopionego żelu. To jest ¼ płaskiej łyżeczki od herbaty proszku i 0,25 l objętości żelu lub 5 gramów proszku i 95 gramów żelu. Można stosować różne odmiany tej mieszanki w zależności od efektów jakie chcemy uzyskać.

Podgrzej żel do temperatury około 100 C. Żel przestaje wydzielać zapach w o wiele niższej temperaturze (60 C). Dodaj proszek i mieszaj. Proszek będzie dążył do osadzania się. Upewnij się czy proszek dobrze się rozproszył w roztworze a nie pozostał na dnie. Zawsze dobrze wymieszaj przed zalaniem. Ten roztwór surowca może być ponownie rozgrzany. Staraj się przechowywać surowiec w tym samym naczyniu i podgrzej ponownie jeżeli chcesz dodać nowy materiał do niego.

Świecące osady

Wlej mieszankę żelu z proszkiem do miski. Ochłodź i odetnij nożem kawałek lub wylej żel do formy. Włóż kawałek świecącego żelu do naczynia i zalej czystym żelem dookoła. Świecąca zawiesina będzie pojawiać się wewnątrz żelu.

Parafinowe świece

Wykonaj lub zakup parafinowe świece. Roztop wosk ze świecy i następnie, w odpowiedniej ilości, dodaj Świecący Proszek. Upewnij się czy proszek nie osadził się. Zanurz świecę dwa lub trzy razy ostudzając pomiędzy zanurzeniami. Dla zmniejszenia kosztów możesz zrobić tylko jedną warstwę.

Farba

Mapa wszechświata na twoim suficie. Wszystko czego potrzebujesz to farba i barwnik. Na początek dodawaj farbę do proszku aż do uzyskania żądanego efektu świecenia. Trzeba dodać od 20% do 40% proszku. To jest od 0,25 kg proszku na kg farby od 0,3 kg proszku na 0,5 litra farby. Mapę możesz zrobić po prostu wycinając odpowiednie kształty z papieru lub kartonu. Nanieś farbę za pomocą małego pędzla, wałka, pędzla bawełnianego, gąbki.

Uwaga: Nie używaj farb wodnych. Kiedy proszek zostanie zmieszany z farbą wodną dopuszczalny okres stosowania wynosi tylko 2 godziny. Zalecane jest stosowanie farb olejnych. Stwierdzono że nasz barwnik tworzy z wodą trwały związek.

Ukryte obrazy

Za pomocą farby zmieszanej z proszkiem można namalować obraz i powiesić go na ścianie. Obraz będzie widoczny tylko wtedy jeżeli w pokoju będzie ciemno.

Przynęta wędkarska i wędka

Świecący Proszek ma szeroki zakres zastosowań takich jak pokrycie przynęty przezroczystą, świecącą w ciemności powłoką. Po prostu trzeba dodać małą ilość świecącego barwnika do przezroczystej powłoki lub winylu i wymieszać. Inna metoda polega na użyciu mocnego kleju i połączeniu przynęty z barwnikiem, wtedy rozpylona na wierzchu przezroczysta powłoka zabezpiecza proszek. Jeżeli chcesz dodać proszek bezpośrednio do krzemowej przynęty, dodaj ją do krzemu wtedy kiedy jest on w stanie ciekłym, później wylej do formy. Proszek dąży do osadzania się więc należy użyć anty-osadzającego środka. Dodaj tyle barwnika ile potrzebujesz. Im więcej barwnika tym intensywniejsze świecenie. Świecący barwnik można też dodać do żywicy epoksydowej pokrywającej wędkę.

Oznaczenia identyfikacyjne

Świecącego Proszku można użyć do oznaczenia przedmiotów dla ochrony przed kradzieżą (na przykład narzędzi). Do pokazania oznaczenia identyfikacyjnego należy użyć przyciemnionego światła.

Tworzywa sztuczne

Nasz barwnik może być wprowadzony do prawie wszystkich żywic z tworzyw sztucznych. Należy unikać kolorowych tworzyw sztucznych ponieważ wywierają one wpływ na świecenie fotoluminescencyjnego barwnika. Innymi słowy używając przezroczystych tworzyw sztucznych uzyskasz intensywniej świecący produkt. W przypadku kolorowych tworzyw sztucznych im jaśniejszy kolor tym intensywniej będzie świecił. Barwnik można mieszać z PE, PP, ABS, PVC itd. Może być wprowadzany przez odlewanie, zanurzanie, metodą natryskową.

Czas ładowania

Ładowanie można wykonywać wiele razy poprzez wystawianie na działanie różnych źródeł światła;

Światło słoneczne – 5 minut; światło ultrafioletowe (ciemne światło) –5 do 10 minut

Normalne światło –20 do 30 minut.

Świecący Proszek najlepiej porównać do źródła światła bogatego w promienie ultrafioletowe tak jak światło słoneczne, lampa Wooda i lampy halogenowe. Lampy wolframowe (typowe domowe żarówki) potrzebują więcej czasu do załadowania barwnika dlatego że poziom emitowanego przez nie promieniowania ultrafioletowego jest niski. Lampy fluoroscencyjne, które wytwarzają światło bogate w promieniowanie ultrafioletowe powodują szybciej wzbudzenie Świecącego Proszku jeżeli znajduje się on w ich pobliżu.

Ostrzeżenie

Pomimo tego że Świecący Proszek jest wolny od ciężkich metali i substancji radioaktywnych, zaleca się noszenie masek zabezpieczających przed kurzem i stosowanie innych zabezpieczających urządzeń w czasie pracy z naszym produktem. Może on powodować podrażnienie nosa, gardła, oczu i skóry. Kiedy skóra lub oczy były wystawione bezpośrednio na działanie naszego produktu należy przemyć je wodą. Produkt należy chronić przed wilgocią i przechowywać w szczelnie zamkniętym naczyniu.

Świecący Proszek może być wielokrotnie wykorzystywany przez ponad 10 lat. Nie wchodzi w rekcje ze środkami chemicznymi i nie jest wrażliwy na żadne rodzaje światła. Wolny od trucizn i radioaktywnych substancji, nie jest szkodliwy dla człowieka i jest produktem bezpiecznym dla środowiska.

Wyjaśnienie

Informacja dostarczana do naszych klientów jest jak najbardziej wiarygodna. Istnieje jednak wiele skomplikowanych czynników związanych z czasem świecenia, dlatego też nie dajemy gwarancji. Radzimy dokładnie przetestować nasz produkt samodzielnie.


Polecane produkty