Neony flex objęte są warunkową 24 miesięczną gwarancją. Gwarancja obejmuje przepalenie diod, jednakże pod warunkiem, że neon był prawidłowo zainstalowany, zasilany i użytkowany.

 

Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie do sprzedawcy uszkodzonego neonu – na koszt odbiorcy. Koszty naprawy gwarancyjnej i odsyłki do kupującego ponosi sprzedawca.

 

Gwarancji nie podlegają neony, do których dostała się woda – niezależnie od tego jak długi odcinek został spenetrowany przez wodę – cały odcinek traci gwarancję. Nie oznacza to, że jest on nienaprawialny, ale obecność wody nawet na początku neonu często doprowadza do korozji nawet na drugim jego końcu.

 

Neony pracujące na zewnątrz – wymagają bezwzględnie zahermetyzowania początku i końca! Neon bez takich zabezpieczeń po wyłączeniu zasysa powietrze do środka, a przy ochłodzeniu z powietrza kondensuje się rosa i powoduje zwarcia i przepalenia wewnątrz. Neony niezabezpieczone hermetycznie pracujące na zewnątrz również nie będą objęte gwarancją.

 

W przypadku neonów w pełni przygotowanych do pracy (uszczelnionych przez sprzedającego – zarówno na początku jak i na końcu odcinka) – gwarancja obejmuje również odporność na penetrację przez wodę. Neon musi jednak wtedy posiadać naniesione przez nas numery seryjne na początku jak i na końcu każdego odcinka, oraz nie może być w jakikolwiek sposób uszkodzony mechanicznie.

 

Cięcie neonu w niewłaściwym miejscu powoduje utratę gwarancji na przecięty moduł, reszta nadal posiada gwarancję. Długości modułów zależnie od napięcia zasilania:

230V      moduł = 1m,

24V        10cm do 20cm zależnie od koloru,

12V        moduł równy jest 4 cm.

Neon niewłaściwie przecięty jest naprawiany odpłatnie.    

 

Neon wbrew pozorom jest urządzeniem delikatnym – nie można go nadmiernie rozciągać, zrzucać z wysokości, wyginać pod ekstremalnie ostrymi kątami, rozciągać, dziurawić. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.

 

Nie może być stale zanurzony w wodzie – w szczególności chlorowana woda w basenie może się okazać niszcząca dla powłoki neonu (wykonanej z PCV). Dopuszczalny jest chwilowy kontakt z wodą np. deszcz padający na neon nie ma możliwości go uszkodzić.

 

Neony Flex nie nadają się do wielokrotnego montażu/demontażu. Powinny być raz zainstalowane i użytkowane. Wielokrotny montaż może powodować wewnętrzne naprężenia – i mikrouszkodzenia mechaniczne, zerwanie wewnętrznych linii zasilających, skutkujące uszkodzeniem poszczególnych modułów. Takie uszkodzenia również nie są objęte gwarancją.


Polecane produkty